Vilken utfodring passar till vilka djur?

Beroende på vad man har för boskap i sina ägor så behöver dessa djur olika sorters foder, det vill säga, föda. Man ska först och främst alltid se till att djur, oberoende ras, får foder med tillräckligt god kvalitet och som innehåller allt som dessa djur behöver. Man bör även tänka på hur stor fodermängd som krävs samt att djuren alltid har tillgång till vatten. Framför allt är tillgång till vatten mycket viktigt vid hög värme eller om djuret lider av sjukdom. Men olika djurkategorier har såklart olika vattenbehov.

Foder kan bestå av antingen animaliskt eller vegetariskt ursprung, men de vanligaste typer av foder inom exempelvis lantbruk är olika former av grovfoder. Till dessa räknar man hö och ensilage. Läs mer om utfodring på skiold.se.

Nötkreatur äter främst grovfoder i form av gräs, antingen som bete på sommaren eller i form av torkat eller konserverat gräs (hö och ensilage) på vintern. Detta gäller oavsett om det rör sig om ekologisk eller vanlig mejeriprodukt. Djuren behöver dock mer protein än vad som finns i vanligt gräs, därför måste man komplettera med så kallat kraftfoder. Kraftfoder består i sin tur av krossad spannmål och ges vanligast till nötkreatur, hästar och får. Det är inte helt ovanligt att nötkreatur även utfodras med annat foder så som rotfrukter.

Gris och fågel utfodras dock endast med kraftfoder, så därför kallar man det för foder i de sammanhangen. Men dessutom när det kommer till grisar så är utfodringen inte bara baserad på ras, utan efter hur gammal grisen är och vad den ska prestera. Renrasiga grisar som används för avel måste ha ett foder som inte begränsar deras tillväxt medan di-givande grisar ska ges ett foder med högt energiinnehåll. Detta eftersom de har höga krav på att producera mjölk till smågrisar.

Hästar i sin tur ska ha foder likt nötkreatur i form av grovfoder, men som beräknas efter hästens vikt, kraftfoder som delas upp på flera tillfällen, och även saftfoder i form av betfor. Betfor har ett energirikt innehåll och ska endast ges som komplement och inte huvudsakligt foder.

Testa ditt vatten

gör vattenprov

Har du egen brunn så är det viktigt att göra ett vattenprov med jämna mellanrum. Livsmedelsverket rekommenderar att man testar sitt vatten vart tredje år, särskilt om det är barn som ska dricka vattnet, som ju kan vara känsligare för ämnen som inte ska finnas där.

Många har brunn på egen tomt, inte minst på landsbygden eller på sommarstället. Vattnet kan ändra sig med tiden, så även om det har varit drickbart länge kan någonting ha hänt. Främmande vatten kanske har tagit sig in i din källa, och då är det viktigt att testa med jämna mellanrum.

Det finns nästan ingen bättre känsla än att veta att det vatten man dricker inte bara kommer från egen brunn, utan också att det är giftfritt och kanske till och med nyttigare än vanligt kranvatten. Det är en häftig känsla att kunna dricka vatten som finns precis där du bor, en källa som kanske har funnits i flera generationer.

Man bör särskilt testa sitt vatten om man upplevt en ändrad smak, lukt eller färg på sitt vatten. För att testa sitt vatten kan man höra av sig till kommunens miljöförvaltning. Vattenprovet skickas iväg till ett laboratorium, där man analyserar både om det finns bakterier eller ämnen som inte ska finnas där. De bakterier som kan finnas är till exempel e.coli och de ämnen som kan finnas är exempelvis för mycket järn, färg, kalium, mangan, koppar, magnesium. Det är sådant som inte är bra om det finns för mycket av det i dricksvattnet. Det kan också finnas sådant som verkligen inte ska finnas där, exempelvis radon.

Testningen går till så att man samlar upp vattnet i ett provkärl, som sedan skickas till en specifik adress för analys. Förutom brunnsvattnet kan man också kontrollera sitt eget avloppsvatten, vilket också är viktigt för miljön och den egna hälsan i närområdet.

Det ser ljust ut för studenter i Malmö

student på malmö universitet studentbostad
Fler och fler flyttar till vackra Malmö, från när och fjärran i vårt avlånga land. Många upplever en frihetskänsla där. Kanske beror det på vindarna från kontinentala Europa. Närheten till Danmark och Tyskland. Det legendariska kallbadhuset. Kanske flyttar man till sin käraste. Skälen är många.

Även studentlivet i Malmö har en stark attraktionskraft. Kanske ännu mer nu när Malmö Högskola gått och blivit universitet. Till skillnad från många andra studieorter i Sverige finns det gott om studentlägenheter i Malmö. Hyrorna är dessutom betydligt lägre i Malmö jämfört med exempelvis Stockholm. Jämfört med att studera i en stad som t. ex. Lund får man i Malmö mer av ett normalt stadsliv. Det studentikosa finns i båda städerna men är mer nertonat i Malmö.

Vi som pluggat vet hur svårt det är fokusera på studierna och det andra som hör studentlivet till, när boendet inte är säkrat. Man vill så gärna men man blir så trött av all osäkerhet. Därför är det ett starkt argument, att ha tillgång till bra studentlägenheter i Malmö och det gärna från start. Man vill ju inte att vare sig hälsan eller studiemotivationen blir lidande.

Studenter som får jobb!

Det finns förstås många spännande utbildningar på Malmö Universitet. En av dem är till Systemutvecklare, alltså datorprogrammare. Man kan läsa att den är ordentligt praktiskt förankrad i verkliga arbetsuppgifter som man efter utbildningen kommer möta i arbetslivet. De allra flesta får dessutom jobb efter utbildningen, då IT-kompentens är väldigt eftertraktat.

Tänk dig själv – en prisvärd och fräsch lägenhet, tid och pengar över till annat och en rolig och utmanande utbildning som kommer ge dig jobb när du är klar. Låter som en dröm, inte sant? Det kan bli verklighet snarare än du tror.

Se bara till att inför nästa ansökningsomgång se över dina alternativ ordentligt och undersök vilken utbildning som skulle passa dig bäst. Se dig sedan om efter studentlägenhet så att det är ordnat inför starten. Framtiden väntar på dig. Sätt igång!

Studera på Santa Barbara City College

Det är fler och fler människor idag som väljer att studera vidare efter gymnasiet. Man kanske väljer att jobba ett par år innan man börjar, eller så startar man sina högre studier direkt efter gymnasiet. När man studerar så har man ofta möjlighet att välja att lägga en av sina terminer utomlands. Det brukar kallas för utbytesstudier och man blir då utbytesstudent. De flesta universitet och högskolor i Sverige har nämligen avtal med skolor utomlands. Det går ju så klart också att välja att gå hela sin utbildning utomlands, vilket kan vara väldigt roligt och lärorikt, men man bör tänka på att man då själv ofta måste stå för sin utbildning sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

När jag gick mina utlandsstudier valde jag att spendera en utbytestermin i USA. Jag hade nämligen inte varit där innan och tyckte att det verkade enklast eftersom att allt är på engelska och nästan alla som bor där talar engelska. Det skulle så klart även vara häftigt att åka till till exempel Asien eller Sydamerika på utbytestermin, men jag var lite orolig över att det skulle uppstå språkliga barriärer i det sociala livet. Dessutom är det ju klart att man vill se landet som i stort sett alla filmer kommer ifrån.

Jag valde att studera vid Santa Barbara City College vilket jag varmt kan rekommendera, inte minst eftersom det ligger i Kalifornien där man alltid har bra väder och nära till stranden. Dessutom älskar jag livsstilen i Kalifornien. En annan bra anledning till att välja just Santa Barbara College är att det finns väldigt mycket olika kurser att välja på. Dessutom är det relativt billigt med terminsavgifter som är lägre än på många andra amerikanska högskolor. Campus ligger nära stranden så man kan faktiskt till och med gå och ta sig ett bad mellan lektionerna. Det kan helt enkelt inte bli bättre.

Värdet av en skog

värdering av skog

När det kommer till att värdera skog är det många variabler som måste tas i beaktande. Det finns många experter att fråga på området, som t. ex. jäg- eller skogsmästare. Men det är förstås alltid bra att sätta sig in i ämnet på egen hand också, om inte annat för att kunna ställa frågor som leder till mer givande svar om vad som gäller när man ska värdera en skog.

Saker man bör bilda sig en uppfattning om är flera, t.ex. hur stort fastighetens virkesförråd är och vad detta virkesförråd har för ålder. I värdering av skog behöver man även titta på hur det ser ut med skogsvården – ligger den efter eller före – och vad skogen har för bördighet, även kallat bonitet. Man bör ta reda på hur det ser ut med arronderingen. Fastighetens vägnät är även det en viktig faktor för att värdera skogen. Hur lätt eller svårt är det för skogsmaskinerna att ta sig fram? Har skogen några kantzoner som påverkar dess värde, som t. ex. ett vattendrag? Givetvis är skogens placering central – var i landet den ligger och i vilken eller vilka klimatzoner. Förstås är även dess storlek, det vill säga dess areal, viktig.

Vidare bör man i värderingen av skog skapa sig en uppfattning om hur skogen ska brukas. Vill man exempelvis hyra ut marken till att bygga vindkraftverk eller ägna sig åt s.k. viltbruk och hyra ut skogen för jakt och annat friluftsliv? Eller ägna sig åt virkesproduktion? Kanske planerar man snarare att låta skogen sköta sig själv och hoppas på att marken ska stiga i värde? Vill man ägna sig åt att producera timmer, massaved eller biobränsle? Finns det några byggnader på fastigheten? Hur värdefulla är dessa? Vilka åtgärder kan vidtas för att öka värdet på skogen och hur mycket skulle dessa kosta i förhållande till en eventuell värdeökning?

Detta är en kortfattad översikt till saker man bör ha i åtanke i värdering av skog.

Populära t-shirt med tryck

Något som kanske inte alla känner till är historien om t-shirtens uppkomst. Den är dock egentligen inte alls så intressant. Vad som är intressant är att det tidigt upptäcktes att denna produkt var perfekt för att trycka allt från budskap till bilder på. En var en av de första pionjärerna inom det området var tillverkaren Fruit of the Loom. Detta var verkligen något som slog igenom och som fortsatte vara enormt populärt under massor med år. Kanske har det inte funnits några t-shirts genom tiderna med en större popularitet än Fruit of the Loom.

Naturligtvis kommer det alltid att finnas andra t-shirts med tryck som har blivit mycket populära, men det beror inte på själva märket som står bakom t-shirten. Här handlar det om vilket företag som gör reklam med sitt tryck. I det fallet är det inte alls förvånansvärt att du ser Coca Cola och Pepsi på topp i denna genre av popularitet. Här är det helt enkelt så att t-shirten har uppfattats som ett av de absolut bästa redskapen att sprida kännedom om ett varumärke. Idag går dessa kläder under begreppet profilkläder, där t-shirten fortfarande står som kungen i valet för att sprida kunskap om ett företag eller olika produkters existens.

Sporten MMA kan marknadsföring med tryck

Några som verkligen kan konsten att marknadsföra sina varumärken med tryck på t-shirts i dagens moderna värld är alla som är inblandade i sporten MMA. I det fallet handlar det om alla t-shirts med enormt stora tryck. Egentligen kan du inte alls se vad det är som avbildas, men du kommer helt enkelt att påverkas av detta tryck. Det handlar om Affliction, TapOut och Xtreme Couture som är de ledande varumärkena.
Du kan alltid, med en bra samarbetspartner inom profilkläder, bli den som på ett mycket effektivt sätt marknadsför ditt företag och dina produkter på detta smarta vis.