Vilken utfodring passar till vilka djur?

Beroende på vad man har för boskap i sina ägor så behöver dessa djur olika sorters foder, det vill säga, föda. Man ska först och främst alltid se till att djur, oberoende ras, får foder med tillräckligt god kvalitet och som innehåller allt som dessa djur behöver. Man bör även tänka på hur stor fodermängd som krävs samt att djuren alltid har tillgång till vatten. Framför allt är tillgång till vatten mycket viktigt vid hög värme eller om djuret lider av sjukdom. Men olika djurkategorier har såklart olika vattenbehov.

Foder kan bestå av antingen animaliskt eller vegetariskt ursprung, men de vanligaste typer av foder inom exempelvis lantbruk är olika former av grovfoder. Till dessa räknar man hö och ensilage. Läs mer om utfodring på skiold.se.

Nötkreatur äter främst grovfoder i form av gräs, antingen som bete på sommaren eller i form av torkat eller konserverat gräs (hö och ensilage) på vintern. Detta gäller oavsett om det rör sig om ekologisk eller vanlig mejeriprodukt. Djuren behöver dock mer protein än vad som finns i vanligt gräs, därför måste man komplettera med så kallat kraftfoder. Kraftfoder består i sin tur av krossad spannmål och ges vanligast till nötkreatur, hästar och får. Det är inte helt ovanligt att nötkreatur även utfodras med annat foder så som rotfrukter.

Gris och fågel utfodras dock endast med kraftfoder, så därför kallar man det för foder i de sammanhangen. Men dessutom när det kommer till grisar så är utfodringen inte bara baserad på ras, utan efter hur gammal grisen är och vad den ska prestera. Renrasiga grisar som används för avel måste ha ett foder som inte begränsar deras tillväxt medan di-givande grisar ska ges ett foder med högt energiinnehåll. Detta eftersom de har höga krav på att producera mjölk till smågrisar.

Hästar i sin tur ska ha foder likt nötkreatur i form av grovfoder, men som beräknas efter hästens vikt, kraftfoder som delas upp på flera tillfällen, och även saftfoder i form av betfor. Betfor har ett energirikt innehåll och ska endast ges som komplement och inte huvudsakligt foder.