Testa ditt vatten

Har du egen brunn så är det viktigt att göra ett vattenprov med jämna mellanrum. Livsmedelsverket rekommenderar att man testar sitt vatten vart tredje år, särskilt om det är barn som ska dricka vattnet, som ju kan vara känsligare för ämnen som inte ska finnas där.

Många har brunn på egen tomt, inte minst på landsbygden eller på sommarstället. Vattnet kan ändra sig med tiden, så även om det har varit drickbart länge kan någonting ha hänt. Främmande vatten kanske har tagit sig in i din källa, och då är det viktigt att testa med jämna mellanrum.

Det finns nästan ingen bättre känsla än att veta att det vatten man dricker inte bara kommer från egen brunn, utan också att det är giftfritt och kanske till och med nyttigare än vanligt kranvatten. Det är en häftig känsla att kunna dricka vatten som finns precis där du bor, en källa som kanske har funnits i flera generationer.

Man bör särskilt testa sitt vatten om man upplevt en ändrad smak, lukt eller färg på sitt vatten. För att testa sitt vatten kan man höra av sig till kommunens miljöförvaltning. Vattenprovet skickas iväg till ett laboratorium, där man analyserar både om det finns bakterier eller ämnen som inte ska finnas där. De bakterier som kan finnas är till exempel e.coli och de ämnen som kan finnas är exempelvis för mycket järn, färg, kalium, mangan, koppar, magnesium. Det är sådant som inte är bra om det finns för mycket av det i dricksvattnet. Det kan också finnas sådant som verkligen inte ska finnas där, exempelvis radon.

Testningen går till så att man samlar upp vattnet i ett provkärl, som sedan skickas till en specifik adress för analys. Förutom brunnsvattnet kan man också kontrollera sitt eget avloppsvatten, vilket också är viktigt för miljön och den egna hälsan i närområdet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *