Värdet av en skog

När det kommer till att värdera skog är det många variabler som måste tas i beaktande. Det finns många experter att fråga på området, som t. ex. jäg- eller skogsmästare. Men det är förstås alltid bra att sätta sig in i ämnet på egen hand också, om inte annat för att kunna ställa frågor som leder till mer givande svar om vad som gäller när man ska värdera en skog.

Saker man bör bilda sig en uppfattning om är flera, t.ex. hur stort fastighetens virkesförråd är och vad detta virkesförråd har för ålder. I värdering av skog behöver man även titta på hur det ser ut med skogsvården – ligger den efter eller före – och vad skogen har för bördighet, även kallat bonitet. Man bör ta reda på hur det ser ut med arronderingen. Fastighetens vägnät är även det en viktig faktor för att värdera skogen. Hur lätt eller svårt är det för skogsmaskinerna att ta sig fram? Har skogen några kantzoner som påverkar dess värde, som t. ex. ett vattendrag? Givetvis är skogens placering central – var i landet den ligger och i vilken eller vilka klimatzoner. Förstås är även dess storlek, det vill säga dess areal, viktig.

Vidare bör man i värderingen av skog skapa sig en uppfattning om hur skogen ska brukas. Vill man exempelvis hyra ut marken till att bygga vindkraftverk eller ägna sig åt s.k. viltbruk och hyra ut skogen för jakt och annat friluftsliv? Eller ägna sig åt virkesproduktion? Kanske planerar man snarare att låta skogen sköta sig själv och hoppas på att marken ska stiga i värde? Vill man ägna sig åt att producera timmer, massaved eller biobränsle? Finns det några byggnader på fastigheten? Hur värdefulla är dessa? Vilka åtgärder kan vidtas för att öka värdet på skogen och hur mycket skulle dessa kosta i förhållande till en eventuell värdeökning?

Detta är en kortfattad översikt till saker man bör ha i åtanke i värdering av skog.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *