Värdet av en skog

värdering av skog

När det kommer till att värdera skog är det många variabler som måste tas i beaktande. Det finns många experter att fråga på området, som t. ex. jäg- eller skogsmästare. Men det är förstås alltid bra att sätta sig in i ämnet på egen hand också, om inte annat för att kunna ställa frågor som leder till mer givande svar om vad som gäller när man ska värdera en skog.

Saker man bör bilda sig en uppfattning om är flera, t.ex. hur stort fastighetens virkesförråd är och vad detta virkesförråd har för ålder. I värdering av skog behöver man även titta på hur det ser ut med skogsvården – ligger den efter eller före – och vad skogen har för bördighet, även kallat bonitet. Man bör ta reda på hur det ser ut med arronderingen. Fastighetens vägnät är även det en viktig faktor för att värdera skogen. Hur lätt eller svårt är det för skogsmaskinerna att ta sig fram? Har skogen några kantzoner som påverkar dess värde, som t. ex. ett vattendrag? Givetvis är skogens placering central – var i landet den ligger och i vilken eller vilka klimatzoner. Förstås är även dess storlek, det vill säga dess areal, viktig.

Vidare bör man i värderingen av skog skapa sig en uppfattning om hur skogen ska brukas. Vill man exempelvis hyra ut marken till att bygga vindkraftverk eller ägna sig åt s.k. viltbruk och hyra ut skogen för jakt och annat friluftsliv? Eller ägna sig åt virkesproduktion? Kanske planerar man snarare att låta skogen sköta sig själv och hoppas på att marken ska stiga i värde? Vill man ägna sig åt att producera timmer, massaved eller biobränsle? Finns det några byggnader på fastigheten? Hur värdefulla är dessa? Vilka åtgärder kan vidtas för att öka värdet på skogen och hur mycket skulle dessa kosta i förhållande till en eventuell värdeökning?

Detta är en kortfattad översikt till saker man bör ha i åtanke i värdering av skog.

Populära t-shirt med tryck

Något som kanske inte alla känner till är historien om t-shirtens uppkomst. Den är dock egentligen inte alls så intressant. Vad som är intressant är att det tidigt upptäcktes att denna produkt var perfekt för att trycka allt från budskap till bilder på. En var en av de första pionjärerna inom det området var tillverkaren Fruit of the Loom. Detta var verkligen något som slog igenom och som fortsatte vara enormt populärt under massor med år. Kanske har det inte funnits några t-shirts genom tiderna med en större popularitet än Fruit of the Loom.

Naturligtvis kommer det alltid att finnas andra t-shirts med tryck som har blivit mycket populära, men det beror inte på själva märket som står bakom t-shirten. Här handlar det om vilket företag som gör reklam med sitt tryck. I det fallet är det inte alls förvånansvärt att du ser Coca Cola och Pepsi på topp i denna genre av popularitet. Här är det helt enkelt så att t-shirten har uppfattats som ett av de absolut bästa redskapen att sprida kännedom om ett varumärke. Idag går dessa kläder under begreppet profilkläder, där t-shirten fortfarande står som kungen i valet för att sprida kunskap om ett företag eller olika produkters existens.

Sporten MMA kan marknadsföring med tryck

Några som verkligen kan konsten att marknadsföra sina varumärken med tryck på t-shirts i dagens moderna värld är alla som är inblandade i sporten MMA. I det fallet handlar det om alla t-shirts med enormt stora tryck. Egentligen kan du inte alls se vad det är som avbildas, men du kommer helt enkelt att påverkas av detta tryck. Det handlar om Affliction, TapOut och Xtreme Couture som är de ledande varumärkena.
Du kan alltid, med en bra samarbetspartner inom profilkläder, bli den som på ett mycket effektivt sätt marknadsför ditt företag och dina produkter på detta smarta vis.